Cộng đồng08/04/202111:07

Sự việc hy hữu vừa xảy ra khi một chiếc ô tô 4 chỗ chạy trốn cảnh sát đã phi và cắm đầu vào một bức tường bằng thùng gỗ với độ cao đến 10 mét

Theo DM

Avatar