Thời sự06/06/201908:20

Tình trạng bò thả rông, cho ăn cỏ ngay trên dải phân cách như thế này diễn ra hàng ngày trên đường trục phía Nam thành phố đoạn qua huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Đình Hiếu

Avatar