Giải trí 26/07/2017 08:30

Nếu không làm người mẫu, 'thánh đơ' Cao Ngân có thể sẽ trở thành ca sĩ.Thực hiện: Châm Phạm

Avatar