Giải trí26/07/201708:30

Nếu không làm người mẫu, 'thánh đơ' Cao Ngân có thể sẽ trở thành ca sĩ.Thực hiện: Châm Phạm

Avatar