Thế giới động vật 03/12/2018 11:18

Cả hai đều gắng sức dùng hàm răng sắc nhọn của mình nhằm tiêu diệt đối phương, và cuối cùng kẻ chiến thắng bao giờ cũng to xác hơn.

Nguồn Youtube@Justin Waldman

Avatar