Một sinh viên bị dính đòn của tắc kè khi cố gắng quay phim nó trốn trong ống thép ở Thái Lan.

Đ.T (Theo DM)

Avatar