Tắc kè "điên" nhanh như chớp cắn mũi sinh viên tọc mạch

Một sinh viên bị dính đòn của tắc kè khi cố gắng quay phim nó trốn trong ống thép ở Thái Lan.

Đ.T (Theo DM)

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>