Cuộc đấu sinh tử giữa sư tử và linh dương được quay tại vườn quốc gia Kruger ở Nam Phi.

Theo Kruger
Avatar