Quân sự 11/05/2017 04:35

Súng phóng lựu thông minh XM25 bắn đạn được lập trình nổ trên không để tiêu diệt bộ binh nấp sau hầm hào, công sự.Theo Jaglavak Military

Avatar