Quân sự07/01/201908:30

Theo một nguồn tin tiết lộ với tờ Tass, chiến cơ này bước vào bay thử nghiệm hôm 28/12/2018.

Theo: Tass, Video: Warleaks

Avatar