Quân sự14/11/201710:31

PKP Pecheneg là một súng máy hạng nặng được thiết kế cho nhiệm vụ chi viện hỏa lực trên chiến trường, trang bị chủ yếu cho lực lượng đặc biệt.

Nguồn QPVN

Avatar