Quân sự 05/03/2019 04:29

Liên hiệp các tập đoàn công nghiệp quốc phòng cho biết, phiên bản nâng cấp của xe tăng T-90 sẽ được đưa vào biên chế trong năm 2019

Nguồn RT
Avatar