Quốc tế 06/06/2019 03:31

Bom dẫn đường thông minh GBU-39 có thể được triển khai trên nhiều loại chiến cơ và máy bay ném bom để bắn phá các mục tiêu di động từ bên ngoài phạm vi phòng thủ của kẻ thù.

Thanh Hảo 

Avatar