Thế giới06/04/201709:30

Sau vụ cưỡng hiếp tập thể gây chấn động thế giới ở New Delhi năm 2012, những Sở Cảnh sát nữ được thành lập khắp Ấn Độ bởi nhiều nạn nhân của các vụ cưỡng hiếp chỉ tới đồn cảnh sát nếu biết phụ nữ làm việc ở đó.

Vân Anh (Theo Al Jazeera)
Avatar