Quân sự 18/07/2018 08:30

Phát triển vũ khí quân sự là mục tiêu then chốt của các cường quốc, và cuộc đua chế tạo những cỗ xe tăng "sát thủ" cũng không nằm ngoại lệ.

KO (Theo Military Today, Video: WarLeaks - Military Archive, Оружие, U.S Defense News)

Avatar