Thế giới động vật 28/02/2019 04:57

Sau màn giao chiến, sư tử con đã bị trăn siết chặt.

Nguồn WOA
Avatar