Đời sống12/04/201910:30

Khi người ta đang nghi ngờ về sự tử tế thì những bạn trẻ này vẫn đi tìm những giá trị 'miễn phí' cho những đứa trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt. Và đến cuối cùng, điều mà họ nhận được là sự kiên nhẫn, tình yêu thương và sự trẻ chia từ những người mà họ từng giúp đỡ.

Thực hiện: Khánh Linh

Avatar