Thế giới động vật 29/03/2019 05:51

Sư tử bị một phen hú vía vì bầy trâu khi hợp sức lại hoàn toàn có thể khiến nó phải trả giá bằng cả mạng sống. Rất may cho nó, đồng loại đã đến cứu giúp và giải vây kịp thời.

Nguồn Dino Pereira
Avatar