Quyết tâm giành bằng được miếng mồi báo đốm cất trên cây, sư tử nhận cái kết đau điếng

Theo Kruger Sightings
Avatar
Avatar
Tôi thấy sư tử đã thành công. Báo đốm đã "bỏ của chạy lấy người"!