Trong đoạn video này, chú sư tử con và trăn lớn đã giao chiến với nhau khá kịch liệt.

Nguồn Youtube
Avatar