Thế giới động vật 20/09/2019 07:30

Sư tử đã leo tót lên cây khi bị đàn linh cẩu truy đuổi và màn trả thù đáng sợ

Nguồn Youtube@SabiSabiReserve
Avatar