Mặc dù có kích thước khổng lồ nhưng voi mẹ vừa sinh xong vẫn chưa đủ sức để đối phó với bầy sư tử háu đói đang bủa vây xung quanh.

Nguồn NatGeo
Avatar