Thời sự30/11/201711:41

Hầu hết các bãi trông giữ xe trên phố thu phí cao hơn quy định, lỏng lẻo khâu kiểm soát từ vé trông xe là thực tế đang diễn ra tại nhiều điểm trông giữ xe tại Hà Nội.

Theo VTV
Avatar