Trong nước 26/04/2019 09:30

Bằng nhiều thủ đoạn khó lường, những kẻ ma cô chăn dắt đã hình thành cả đường dây mại dâm kiểu côn đồ trấn lột ở Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Theo VTC

Avatar
Avatar
Tuấn 27/04/2019 10:07
Tôi cũng bị bắt đưa 5 triệu. Dù chưa sử dụng gì.