Thế giới28/01/202107:00

Transaereo không giống với bất kì máy bay nào từng được lắp ráp với 8 động cơ, 9 cánh và có sức chứa 100 hành khách.

A.B (Theo Mustard)

Avatar