Thế giới29/07/202101:30

Học ít hơn so với học sinh tại các nước châu Âu nhưng học sinh Phần Lan lại có thành tích ấn tượng. Tất cả là nhờ mô hình giáo dục tuyệt vời tại quốc gia này.

A.B (Theo ABC News)

Avatar