Công nghệ03/12/202006:00

Salo Sciences, một start-up ở San Francisco đã phát triển cách tiếp cận hiện đại mới để ngăn chặn cháy rừng từ không gian. Công ty này đã kết hợp sử dụng hình ảnh vệ tinh, công nghệ thị giác máy tính và các thuật toán AI để tìm ra phương pháp bảo vệ tài nguyên rừng cũng như cảnh báo khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng.

M.B (Theo Bloomberg Quicktake)

Avatar