Công nghệ13/04/202109:13

Dù mới chỉ trong quá trình thử nghiệm ở một số địa điểm hẻo lánh tại Mỹ song đã có những đánh giá sơ bộ ban đầu về chất lượng Internet do Starlink cung cấp.

A.B (Theo WSJ)

Avatar