Thời sự13/07/201907:25

Từ sáng 9/7, hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây được mở vào sông Tô Lịch khiến nước sông trở nên trong xanh. Tuy nhiên, sau khi ngừng nhận nước từ hồ Tây, nước sông Tô Lịch đen trở lại, một số đoạn sông xuất hiện cá chết dạt vào bờ.

Đình Hiếu 

Avatar
Avatar
Đời sống mình còn nhiều việc khác cần đưa tin. Có con sông mà báo đăng hoài thấy buồn.