Sức khỏe 10/05/2018 08:00

Một video cho thấy sự khác biệt giữa lá phổi bình thường với lá phổi thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá đã khiến nhiều người phải sợ hãi.

Đ.T (Video: Dailymail/Facebook@Amanda Eller)

Avatar