Quốc tế 17/03/2017 11:03

Hình ảnh người phụ nữ toàn thân phủ đầy bùn, giằng co với cơn lũ để sống sót tại Peru gây ấn tượng mạnh mẽ với thế giới.

Video: Reuters
Avatar