Cuộc đụng độ giữa sóc đất và rắn hổ mang chúa Nam Phi được một hướng dẫn viên ghi lại được trong công viên Kgalagadi, Latest Sightings hôm 2/3

Đ.T (Theo Kruger)
Avatar