Thế giới13/01/201805:07

Chính phủ Thụy Sĩ ra lệnh chấm dứt bỏ tôm hùm sống vào nồi nước đang sôi do lo ngại chúng phải trải qua cái chết đau đớn, và yêu cầu chúng phải được giết chết một cách nhân đạo.

Theo VTC9

Avatar
Avatar
Đất nước Thuỵ Sỹ đang đi đến cảnh giới thiên đàng. Một chính sách rất nhân đạo, nhân văn. Các nhà lãnh đạo thật từ bi.