Bọ ngựa rất phàm ăn, có thể ăn bất cứ thứ gì bắt được, bao gồm đồng loại và con mồi lớn hơn...

Theo Yotube@Free High-Quality Documentaries
Avatar
Avatar
Ghê quá!