Trong nước 18/02/2020 12:00

Nghị định 100 NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực GT đường bộ, đường sắt có hiệu lực tăng nặng xử phạt và kéo dài thời thời gian tước GPLX, tại các điểm xin cấp lại GPLX tăng đột biến người báo mất.

Đình Hiếu

Avatar