Công nghệ 02/06/2019 07:30

Điện thoại thông minh có thể giúp con người làm việc mọi lúc mọi nơi, nhưng smartphone cũng khiến chúng ta đánh mất đi sự tập trung của mình.

Theo WSJ

Avatar