Công nghệ09/05/201710:38

Các thí sinh từ Học viện Kỹ thuật Quân sự cho chạy thử mô hình xe tự hành do nhóm hoàn thiện.Theo Zing

Avatar
Avatar
Đâu khác gì xe đồ chơi? Điểm độc đáo chưa được mô tả.