Trong nước29/05/202108:23

Sau khi Trung tâm quản lý KTX ĐH Quốc gia TP.HCM đề nghị tất cả sinh viên rời khỏi KTX để phòng, chống dịch Covid-19, nhiều sinh viên vội vã chuẩn bị đồ đạc về quê.

Đình Tuyến - Công Tuấn

Avatar