Mạng xã hội27/12/201605:10

Nam thanh niên bẻ khóa trộm xe máy ngay giữa chốn có người, thuần thục đến nỗi không ai nhận ra.Nguồn: Facebook

Avatar
Avatar
Nhận ra chứ! Nhưng việc ai nấy lo, xe ai nấy giữ hà cớ gì can dự? Ngộ nhỡ chủ xe cho người quen mượn xe thì sao?