Thế giới02/08/201908:00

Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm tăng tới 50-70% trong năm 2050 thì cần phải có những loại siêu thực phẩm mới.

Theo Bloomberg

Avatar