Đời sống05/04/202008:00

Họ chính là những người đang ngày đêm giành giật sự sống, sức khoẻ cho cộng đồng. Clip tri ân y bác sĩ đã ngã xuống trong dịch SARS năm 2003 và tôn vinh đội ngũ nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch Covid-19 gây xúc động mạnh.

Video được thực hiện bởi Hoa Viên Bình An

Avatar