Xe

Xe 20/03/2019 05:04

Siêu mô tô Lazareth LMV 496 của Pháp được phát triển từ chiếc LM 847 nổi tiếng, nhưng được trang bị thêm 6 turbine phản lực, giúp xe có thể bay lên như trực thăng.

Theo Futura Sciences

Avatar