Thế giới 24/05/2019 07:00

Với giá trị lên tới 200 triệu USD, siêu du thuyền thế hệ mới này được xem là chuẩn mực mới của ngành công nghiệp dành cho giới nhà giàu này.

Theo: CNN, The Sun

Avatar