Công nghệ13/10/202109:44

Hơn 22 tỷ USD cùng với nỗ lực của nhiều quốc gia trên thế giới nhằm hiện thực hóa năng lượng nhiệt hạch hạt nhân.

A.B (Theo CNBC)

Avatar