Thế giới05/09/201801:01

Hơn 100 chiếc xe hôm qua bốc cháy tại một khu bán đấu giá khi cơn bão Jebi đổ bộ phía tây Nhật Bản.

Nguồn: NHK

Avatar