Đời sống 09/06/2018 09:30

Nhiều người cho rằng, canh trứng bằng siêu âm có thể giúp các gia đình có “đủ nếp đủ tẻ”.

K.O (Theo Slate, Baby Centre, Video: Caseylavere, Tim Vernon)

Avatar