Siêu âm canh trứng sinh con theo giới tính: Tốn tiền vô ích?

Nhiều người cho rằng, canh trứng bằng siêu âm có thể giúp các gia đình có “đủ nếp đủ tẻ”.

K.O (Theo Slate, Baby Centre, Video: Caseylavere, Tim Vernon)

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>