Cộng đồng05/12/202112:00

Camera an ninh trong thang máy chung cư đã ghi lại hình ảnh 1 người giao hàng (shipper) làm điều mờ ám trước khi giao đồ cho khách.

Nguồn: Newsflare

Avatar