Thời sự13/11/201712:04

Từ năm 2020, cơ quan thuế có thể sẽ thực hiện đồng thời thu thuế và thu các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc của các đơn vị sử dụng lao động. Đây là nội dung được Bộ Tài chính đề xuất nhằm tránh tình trạng gian lận, trốn đóng bảo hiểm xã hội tại nhiều doanh nghiệp hiện nay.

Theo VTC

Avatar