Công nghệ 29/12/2018 08:30

Một trải nghiệm nhỏ để biết Google và các ứng dụng của họ quan trọng như thế nào với con người.

Hoài Thu (Nguồn: Tech Insider)

Avatar
Avatar
Không sử dụng Google bạn sẽ thiếu đi rất nhiều những gì bạn muốn.