Mạng xã hội29/05/201910:52

Húc vào đuôi xe máy, tài xế Innova 34A.291.94 kiên quyết cố thủ ngồi im trên xe mặc kệ người đi đường hò hét "Còn ngồi đấy à? Va chạm rồi ngồi trên xe như ông tướng!"

Video:  Ký sự đường phố/Teddy Toàn

 

Avatar