Sao 08/06/2018 09:00

Nam Trung: Không cành mai cành đào, nhưng tôi sẽ làm cho The Face nam nay kịch tính nhất có thể

Thực hiện: Châm Phạm - Xuân Quý

Avatar