Thời sự10/09/201905:57

Ngôi nhà nằm trên đường Tân Lập 1 (Đà Nẵng) vừa tổ chức lễ thành hôn bất ngờ bốc cháy tầng 3 khiến nhiều người hốt hoảng.

Hồ Giáp

Avatar